Polityka prywatności

Szanując prawa do prywatności Użytkowników serwisu EliteCard.eu i w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, Opracowaliśmy politykę ochrony prywatności osób korzystających z jej serwisu („Serwis”).

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest właściciel Elite-Piotr Mirański, os. Pomorskie 15A/8, 65-547 Zielona Góra, NIP 929-108-33-65,
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  3. Przy rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: nazwiska i imiona, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email. Wyrażenie zgody przez Użytkownika stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, prowadzenia marketingu produktów (informowanie Użytkowników i potencjalnych Użytkowników o nowych promocjach, produktach i usługach).
  4. Administrator danych osobowych wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do zawarcia umowy, prowadzenia marketingu własnych produktów (informowanie klientów i potencjalnych klientów o nowych promocjach, produktach i usługach). Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych nie będzie ich otrzymywał.
  5. Administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  6. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w Serwisie a także w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail za pomocą formularza kontaktowego Po odwołaniu zgody dane osobowe Użytkownika nie będą już używane do wskazanych celów.
  7. Zmianę danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez skontaktowanie się z obsługą Elite Card
  8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora na podstawie zawartej umowy.
  9. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.